Nowości
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Atlas podologiczny : patologie skóry i paznokci
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,
Współuzależnienie : Przewodnik dla nowego pokolenia
Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej