Nowości
Zakażenia szpitalne : podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń
Zakażenia na oddziale intensywnej terapii : diagnostyka i leczenie
Nanomateriały inżynierskie : konstrukcyjne i funkcjonalne
Dietetyka kliniczna
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,