Nowości
Endometrioza
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Zakażenia krwiopochodne : profilaktyka
Ordynowanie leków i wypisywanie recept : przewodnik dla pielęgniarek i położnych