Nowości
Procedury medyczne w ginekologii : praktyka położnej. T. 1
Procedury medyczne w położnictwie : praktyka położnej. T. 2
Metrologia wielkości geometrycznych
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej