Nowości
Pielęgniarstwo : wybrane aspekty praktyczne
Położnictwo i ginekologia : repetytorium
Podstawy alergologii
Nanomateriały inżynierskie : konstrukcyjne i funkcjonalne
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych