Nowości
Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej
Powikłania pooperacyjne w ginekologii
Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej
Poradnik inżyniera : Spawalnictwo. 2
Zakażenia szpitalne : podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń