Nowości
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Procedury medyczne w położnictwie : praktyka położnej. T. 2
Maszyny elektryczne i transformatory
Ginekologia, diagnostyka różnicowa i terapia : Decyduj mądrze - lecz dobrze
Pobieranie narządów jamy brzusznej do przeszczepów : technika chirurgiczna