Nowości
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej
Dietetyka : wybrane aspekty praktyczne
Dermatologia dla kosmetologów / redakcja naukowa Zygmunt Adamski, Andrzej Kaszuba
Zakażenia na oddziale intensywnej terapii : diagnostyka i leczenie
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych