Nowości
Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii
Pielęgniarstwo operacyjne
Procedury medyczne w ginekologii : praktyka położnej. T. 1
Dietetyka : wybrane aspekty praktyczne
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,