Nowości
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Nanomateriały inżynierskie : konstrukcyjne i funkcjonalne
Odlewnictwo