Nowości
Higiena i sterylizacja w branży beauty
Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne
Nigdy dość : mózg a uzależnienia
Dermatologia dla kosmetologów / redakcja naukowa Zygmunt Adamski, Andrzej Kaszuba
Diagnostyka laboratoryjna