Nowości
Dietetyka kliniczna
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Procedury pielęgniarskie
Higiena i sterylizacja w branży beauty
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego