Nowości
Nigdy dość : mózg a uzależnienia
Ginekologia praktyczna
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej
Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego