Nowości
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej
Procedury pielęgniarskie
Fitoterapia i leki roślinne
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Dzieci ekranu : jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi - i jak wyrwać je z transu