Nowości
Polimerowe kompozyty konstrukcyjne
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,
Procedury medyczne w ginekologii : praktyka położnej. T. 1
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii