Nowości
Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom
Procedury medyczne w położnictwie : praktyka położnej. T. 2
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,
Maszyny elektryczne i transformatory
Położnictwo i ginekologia : repetytorium