Nowości
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne
Pielęgniarstwo : wybrane aspekty praktyczne
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Dermatologia dla kosmetologów / redakcja naukowa Zygmunt Adamski, Andrzej Kaszuba