Nowości
Powikłania pooperacyjne w ginekologii
Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka
Nigdy dość : mózg a uzależnienia
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Dermatozy i zakażenia okolic zewnętrznych narządów płciowych