Nowości
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,
Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów
Pielęgniarstwo internistyczne
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych