Nowości
Pobieranie narządów jamy brzusznej do przeszczepów : technika chirurgiczna
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,
Pielęgniarstwo operacyjne
Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych