Nowości
Programowanie robotów przemysłowych
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Maszyny elektryczne i transformatory
Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka
Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii