Nowości
Procedury pielęgniarskie
Ginekologia, diagnostyka różnicowa i terapia : Decyduj mądrze - lecz dobrze
Ordynowanie leków i wypisywanie recept : przewodnik dla pielęgniarek i położnych
Podstawy alergologii
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych