Nowości
Inżynieria powierzchni
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Pielęgniarstwo operacyjne
Fitoterapia i leki roślinne
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego