Nowości
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Zakażenia na oddziale intensywnej terapii : diagnostyka i leczenie
Procedury medyczne w ginekologii : praktyka położnej. T. 1
Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne
Dietetyka kliniczna