Nowości
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,
Inżynieria powierzchni
Mechanika ogólna : Statyka i kinematyka. Tom 1
Fitoterapia i leki roślinne