Nowości
Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej
Nanomateriały inżynierskie : konstrukcyjne i funkcjonalne