Nowości
Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom
Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych
Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii
Komputerowy ćpun 2.0
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych