Nowości
Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Nanomateriały inżynierskie : konstrukcyjne i funkcjonalne
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Jak rozpoznać i pokonać uzależnienie od smartfona : praktyczne wskazówki i ćwiczenia