Nowości
Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych
Onkologia : podręcznik dla studentów
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Pielęgniarstwo internistyczne