Nowości
Dermatologia dla kosmetologów / redakcja naukowa Zygmunt Adamski, Andrzej Kaszuba
Ginekologia praktyczna
Dermatozy i zakażenia okolic zewnętrznych narządów płciowych
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,
Procedury medyczne w ginekologii : praktyka położnej. T. 1