Nowości
Dietetyka kliniczna
Procedury medyczne w ginekologii : praktyka położnej. T. 1
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,
Odlewnictwo
Zakażenia szpitalne : podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń