Nowości
Higiena i sterylizacja w branży beauty
Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne
Poradnik inżyniera : Spawalnictwo. 1
Podologia
Dermatologia dla kosmetologów / redakcja naukowa Zygmunt Adamski, Andrzej Kaszuba