Nowości
Alergologia : kompendium
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Dietetyka kliniczna
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Procedury medyczne w położnictwie : praktyka położnej. T. 2