Nowości
Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych
Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom
Procedury pielęgniarskie
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa