Nowości
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Cyberzaburzenia : cyberuzależnienia
Dietetyka : wybrane aspekty praktyczne
Psychodietetyka
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,