Nowości
Przyrządy i instalacje fotowoltaiczne
Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne
Pobieranie narządów jamy brzusznej do przeszczepów : technika chirurgiczna
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego