Nowości
Mechanika ogólna : Statyka i kinematyka. Tom 1
Procedury pielęgniarskie
Nanomateriały inżynierskie : konstrukcyjne i funkcjonalne
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,
Jak rozpoznać i pokonać uzależnienie od smartfona : praktyczne wskazówki i ćwiczenia