Nowości
Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne
Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka
Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego
Podstawy alergologii
Podologia