Nowości
Ginekologia, diagnostyka różnicowa i terapia : Decyduj mądrze - lecz dobrze
Metrologia wielkości geometrycznych
Procedury medyczne w położnictwie : praktyka położnej. T. 2
Dietetyka kliniczna
Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych