Nowości
Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne
Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej
Onkologia : podręcznik dla studentów
Zakażenia szpitalne : podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń
Procedury medyczne w położnictwie : praktyka położnej. T. 2